REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Urmeaza-ti visurile” Campania promotionala pentru consumatori Perioada campaniei: 01 aprilie – 31 mai 2017

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania promotionala „Urmeaza-ti visurile” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., avand sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2520/1997, avand cod unic de inregistrare (CUI) 9423101 inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior (denumita in continuare „Organizator” sau „Operator”.

(2) Campania este organizata de Operator prin intermediul agentiei agentiei de publicitate SC ACTIV AD SRL cu sediul in str. Ing. Emil Balaban nr.8, Bucuresti, Cod Fiscal RO13115533, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5671/2000 si al agentiei de marketing direct S.C. MEDIAPOST HIT MAIL S.A., cu sediul in Romania, Str. Siriului nr. 42-46, etajul 3, sector 1, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, avand cod unic de inregistrare (CUI) 13351917, in calitate de imputernicit al Operatorului in sensul Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, inregistrat in acest sens in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal in baza notificarii Operatorului nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior (denumita in continuare „Imputernicit”), care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Promotie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului regulament oficial al Campaniei.

(3) Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 01.04.2017 ora 00.00.00 - 31.05.2017 ora 23.59.59 inclusiv (ora Romaniei), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Pe toata perioada desfasurarii campaniei toti participantii eligibili pot inscrieri codurile promotionale prin sms sau online.

(2) Revendicarea premiilor garantate, pe baza punctelor cumulate se va putea face online pe site-ul www.urmeazavisurile.ro, pana la data de 16 iunie 2017, in limita stocului disponibil de premii, comunicate si afisate de Organizator prin prezentul regulament si online pe pagina: www.urmeazavisurile.ro.

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.urmeazavisurile.ro si printr-o solicitare scrisa catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucureti.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.urmeazavisurile.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata si prin intermediul formularului de contact disponibil pe web-site-ul www.urmeazavisurile.ro sau direct pe adresa libresse@mhmr.ro.

(6) De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic in perioada 1 aprilie – 16 iunie 2017, la infoline-ul 021.207.00.60 (tarif normal in reteaua Telekom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare, individual, „Participantul” si, in mod colectiv, „Participanti”).

(2) Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Imputernicitului, si/sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei, si ai societatilor care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator, precum si rudele in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

(1) Prin Produse promotionale Libresse se va intelege: produse promotionale comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, marcate in exterior cu o eticheta promotionala. Produsele promotionale Libresse sunt:

Produse

(2) Codurile participante la promotie se vor regasi in 2 variante:

 • Codurile promotionale din 7 caractere alfanumerice, care vor valora 5 puncte se vor regasi pe produsele Libresse - Single pack-uri/Pachete mici:
LIBRESSE Natural Care Normal 10 buc
LIBRESSE Ultra Goodnight 10 buc
LIBRESSE Ultra Normal 10 buc
LIBRESSE Ultra Long 8 buc
LIBRESSE Ultra Normal Deo 10 buc
LIBRESSE Pantyliner Normal 32 buc
LIBRESSE Pantyliner Multistyle 30 buc
LIBRESSE Pantyliner Natural Care Normal 20 buc
LIBRESSE Pantyliner So Slim Deo 32 buc
LIBRESSE Pantyliner So Slim 32 buc
 • Codurile promotionale din 7 caractere alfanumerice, care vor valora 10 puncte se vor regasi pe produsele Libresse - Duo pack -uri/Pachete mari:
LIBRESSE Ultra Normal 20 buc
LIBRESSE Ultra Long 16 buc
LIBRESSE Natural Care Normal 20 buc
LIBRESSE Ultra Normal 40 buc
LIBRESSE Pantyliner So Slim 64 buc
LIBRESSE Pantyliner Natural Care Normal 40 buc
LIBRESSE Pantyliner Natural Care Normal 58 buc

Pe baza acestor coduri, prin acumulare, participantii se pot inscrie pentru premiile garantate.Participantii care inscriu minim un cod promotional pe toata durata campaniei vor intra in tragerea la sorti pentru marele premiu, de la finalul campaniei.

(3) Participantul trebuie sa pastreze bonurile fiscale si etichetele cu coduri promotionale de pe ambalajele produselor participante in promotie, in original pentru validarea ulterioara premiilor.

(4) Dupa data incheierii campaniei promotionale, Produsele promotionale Libresse descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

(5) Produsele promotionale Libresse sunt disponibile in limita stocului existent.

(6) Ambalajele cu etichetele promotionale cu cod unic (de pe exteriorul pachetelor Libresse participante la promotie) in original si bonurile fiscale ce atesta achizitia produselor participante la promotie in perioada promotiei 01 aprilie – 31 mai 2017 trebuie pastrate pentru validarea premiilor pana la incheierea procesului de validare.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) In cadrul campaniei se vor acorda 6000 de premii garantate oferite de Organizator, in ordinea cronologica a cumularii punctelor si a revendicarii premiior pe site-ul www.urmeazavisurile.ro si un premiu oferit prin tragere la sorti dupa incheierea campaniei.

(2) Pentru a participa la prezenta campanie, participantii trebuie sa achizitioneze oricare produs participant, sa descopere codurile unice de pe etichetele promotionale ale acestora si sa le inscrie in Campanie, in perioada 1 aprilie 2017 - 31 mai 2017 prin oricare dintre urmatoarele doua modalitati:

(a) Prin expedierea unui SMS la 1860 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Telekom) continand codul unic ce se regaseste pe eticheta promotionala de pe exteriorul pachetelor;

(b) Online - www.urmeazavisurile.ro, prin introducerea codului promotional ce se regaseste pe eticheta promotionala de pe exteriorul pachetelor si a numarului de telefon mobil.

(3) Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data.

(4) Fiecare cod unic valid ii va aduce utilizatorului, in functie de produsul participant achizitionat 5 puncte sau 10 puncte, conform informatiilor prezentate in Sectiunea 6 a acestui regulament.

(5) Organizatorul va genera automat, in sistem electronic, un cont unic aferent fiecarui numar de telefon mobil utilizat si declarat la inscrierea online a fiecarui Participant. Acest cont va cumula toate codurile transmise de catre Participantul respectiv (identificat exclusiv prin numarul de telefon mobil declarat cu ocazia completarii formularului de inscriere).

(6) Un Participant poate inscrie maxim 10 de coduri unice intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS si/sau online). Orice alt cod introdus dupa primele 10 de coduri unice transmise in aceeasi zi calendaristica va fi luat in considerare daca va fi transmis ulterior, in alta zi, in perioada de desfasurare a campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.

(7) Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin coduri/inscrieri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul in Promotie, in sensul ca acele Coduri transmise ulterior interzicerii accesului in Promotie nu vor fi luate in considerare. Participantul poate solicita deblocarea accesului in Promotie prin contactarea Organizatorului la Infoline 021.207.00.60 (tarif normal in reteaua Telekom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii codurilor expediate de catre Participant, operatorul Infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul Produselor Participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul Infoline decide ca acesta a respectat regulile Promotiei va debloca contul intr-un interval de maxim 24h de la incheierea apelului telefonic. Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise de catre Participant doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii numarului de telefon/Cont, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei. In cazul in care acelasi cod va fi comunicat/transmis Organizatorului de doua sau mai multe ori de catre acelasi Participant (identificat prin acelasi numar de telefon mobil) sau de Participanti diferiti (de la numere de telefon de mobil diferite) respectivul cod unic va fi luat in considerare ca fiind valabil inscris doar in contul primului Participant care l-a transmis, corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cronologica, in raport de ora receptiei in baza de date a Organizatorului a mesajelor de la Participanti si nu neaparat in functie de momentul trimiterii codului unic de catre un Participant. Cu toate acestea, prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul informeaza Participantii asupra faptului ca baza de date a Organizatorului functioneaza pe principiul primirii inscrierilor (primirii codurilor unice) imediat ce acestea au fost trimise de catre Participanti.

(7) Utilizatorul poate folosi aceste puncte, acumulate pentru a putea revendica oricare dintre premiile ce se gasesc pe site-ul www.urmeazavisurile.ro descrise in sectiunea 9 a acestui regulament, cu exceptia premiului final constand in 10.000 de euro oferit prin tragere la sorti, in limita stocului disponibil.

(8) In momentul revendicarii unui premiu participantului i se vor scadea numarul de puncte aferente premiului ales.

(9) Premiul final constand in 10.000 de euro poate fi castigat doar prin tragere la sorti. Participantul va fi inscris in tragerea la sorti pentru premiul final cu fiecare cod valid inscris in campanie.

(10) Fiecare cod valid introdus va aduce o sansa in plus pentru castigarea premiului oferit prin tragere la sorti pentru participantul care a introdus codurile.

(11) Revendicarea premiilor se va face exclusiv prin accesarea website-ului www.urmeazavisurile.ro in perioada 1 aprilie 2017 – 16 iunie 2017, inclusiv, alegerea premiului dorit conform cu numarul de puncte cumulate in cont si completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe site-ul campaniei. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.

(12) In momentul revendicarii unui premiu garantat, participantul are obligatia sa isi creeze un cont prin completarea formularului cu datele de livrare numele, prenumele, adresa de e-mail valida, numarul de telefon mobil de pe care au fost inscrise coduri promotionale in cadrul campaniei indiferent de modalitatea de inscrierea a lor, adresa in format, strada, numar, bloc, scara, etaj, ap, localitate, sector/judet.

Participantul isi va accesa contul prin indicarea numarului de telefon si a parolei setata de el. In cadrul contului participantul poate vizualiza toate codurile valide inscrise atat prin SMS, cat si prin WEB, precum si premiile castigate in cadrul Promotiei. Ca sa poata fi identificate inscrierile prin sms, la crearea contului, participantul trebuie sa foloseasca acelasi numarul de telefon mobil de pe care s-au inscris coduri promotionale prin sms.

(13) Participantii vor inscrie codul promotional direct pe website www.urmeazavisurile.ro, fara a fi necesara crearea unui cont, indicand doar numarul de telefon si codul promotional.
Optional participantii isi vor putea crea cont pe website, varianta de desktop sau cea de mobile prin completarea formularului de inscriere. Crearea contului se va face prin completarea unui formular de inscriere ce va contine urmatoarele campuri: nume, prenume, telefon, adresa de livrare (strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, judet, oras e-mail, o parola prin intermediul careia va putea accesa contul si confirmarea acestei parole, bifarea optiunii de luare la cunostinta a prevederilor Regulamentului la Promotie, de acord pentru prelucarea datelor cu caracter personal, precum si exprimarea optiunii de a primi sau nu comunicari ulterioare din partea SCA Hygiene Products.

Dupa crearea contului participantii vor primi un email pentru confirmarea contului pe adresa de email incrisa in formular.
Daca deja poseda un cont pe site-ul www.urmeazavisurile.ro, participantul va trebui sa se autentifice, folosind formularul de logare in contul sau.

Ulterior inregistrarii/autentificarii pe site, pentru a se inscrie in Campanie, utilizatorul trebuie sa introduca un cod valid de participare de 7 caractere alfanumerice aflat pe etichetele promotionale ale produselor participante la campanie, care nu a mai fost utilizat anterior pentru inscrierea in Campanie, in formularul disponibil din sectiunea special dedicata Campaniei. Ultima etapa a inscrierii prin intermediul site-ului www.urmeazavisurile.ro presupune trimiterea datelor cu care s-a completat formularul apasand butonul „Trimite”. Inscrierea in Campanie va fi insotita de afisarea pe pagina fie a unei confirmari a validitatiidatelor si a inscrierii in Campanie a codului sau, dupa caz, a motivelor pentru care datele nu sunt valide si prin urmare, pentru care codul de participare nu a fost inscrisin Campanie.

(14) Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la invalidarea inscrierii respective.

(15) Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere efectuata, participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, un mesaj de confirmare pe site.

(16) Participantul va folosi pentru inscrierea pe site un numar de telefon mobil valid.

(17) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, precum si de a anula automat orice fel de atribuire de premii catre aceste persoane.

(18) Indiferent de modalitatea de inscriere (online sau SMS), participantii la promotie trebuie sa pastreze dupa caz, eticheta promotionala de pe exteriorul pachetelor, continand codul unic, precum si bonul fiscal ce atesta achizitia Produselor promotionale Libresse, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.

Participantul isi va accesa contul prin indicarea numarului de telefon si a parolei setata de el. In cadrul contului participantul poate vizualiza toate codurile valide inscrise atat prin SMS, cat si prin WEB, precum si premiile castigate in cadrul Promotiei.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDARE A INSCRIERILOR IN CAMPANIA PROMOTIONALA

(1) Pentru ca un SMS sa fie considerat inscris in concurs, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 5 ;
 • Codul trimis prin SMS sa fie un cod promotional valid, real, netrimis anterior prin SMS la 1860 sau online pe www.urmeazavisurile.ro;
 • Codul sa fie primit si confirmat la numarul 1860 pe perioada desfasurarii campaniei;
 • Dovada de expediere a SMS-urilor nu reprezinta si dovada primirii lor de catre Organizator.
 • Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta nu se va putea face dovada existentei fizice a etichetelor promotionale cu cod unic (de pe exteriorul pachetelor Libresse participante la promotie);
 • SMS-ul transmis sa contina codul inscris pe eticheta promotionala de pe Produsele promotionale Libresse.

(2) Pentru ca o inscriere online sa fie luata in considerare in concurs, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantul sa indeplineasca dreptul de participare de la Sectiunea 5;
 • Sa fie realizata in perioada promotiei pe site-ul www.urmeazavisurile.ro;
 • Codul inscris pe site sa fie un cod promotional valid, real, sa fie neinscris anterior pe www.urmeazavisurile.ro sau prin SMS;
 • Datele transmise in formularul de inscriere sa fie corecte (cu numar de telefon si adresa de e-mail valide);
 • Va fi invalidat orice cod inscris daca pentru acesta, nu se va putea face dovada existentei fizice a etichetei promotionale ce contine codul castigator impreuna cu bonul fiscal ce atesta achizitia Produselor promotionale Libresse.
 • Datele transmise online sa contina codul inscris pe eticheta promotionala de pe Produsele promotionale Libresse, numarul de telefon mobil datele solicitate de formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului www.urmeazavisurile.ro.

(3) Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere (online sau SMS) transmise in urmatoarele conditii:

 • daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei;
 • daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul de inscriere online de pe site-ul www.urmeazavisurile.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate;
 • daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

SECTIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt:

Tabel cu premiile oferite

(2) Valoarea comerciala a premiilor Promotiei este de 106.225 RON, TVA inclus. *Cursul euro la care a fost efectuat calculul premiului mare de 10.000 euro este de 4.5 lei.

(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor promotionale Libresse, costul conexiunii la Internet pentru inscriere si costul trimiterii mesajului la numarul scurt 1860 valabil in retelele Vodafone, Orange si Telekom).

(4) Castigatorii premiilor oferite prin revendicare pe baza de acumulare de puncte nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

(5) Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate in aceasta Promotie.

(6) Castigatorii premiilor acordate in campanie vor fi afisati pe website-ul www.urmeazavisurile.ro pana la data de 31.08.2017.

(7) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

(8) Premiile revendicate pe baza punctelor cumulate se acorda in limita stocului disponibil comunicat in pargraful (1) din cadrul sectiunii 9.

(9) In cadrul campaniei un participant isi poate revendica un numar maxim de 9 (noua) premii, astfel:

 • 3 premii de la nivelul 1;;
 • 3 premii de la nivelul 2;
 • 3 premii de la nivelul 3;

SECTIUNEA 10. ACORDAREA MARELUI PREMIULUI PRIN TRAGERE LA SORTI

Dupa incheierea Promotiei, pe data de 8 iunie 2017, se va organiza o tragere la sorti la sediul Mediapost Hit Mail, in cadrul careia se vor extrage codurile castigatoare aferente marelui premiu. In cadrul tragerii la sorti, vor intra toate codurile valide inscrise in Promotie prin SMS/WEB in perioada Promotiei. Tragerea la sorti va fi electronica si se va efectua in prezenta unui notar public. De asemenea, se vor extrage si 10 rezerve.

SECTIUNEA 11. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al unui premiu revendicat pe site acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 • Sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • Sa cumuleze minim 10 puncte prin inscrierea codurilor promotionale prin SMS sau online;
 • Ulterior confirmarii primite prin e-mail, dupa finalizarea revendicarii unui/mai multor premiu/premii, sa expedieze, la adresa de email libresse@mhmr.ro, o poza dupa codul/codurile inscrise in campanie pe baza carora au fost revendicare premiile impreuna un bonul fiscal/bonurile fiscale ce atesta achizitia produselor participante in perioada campaniei; acestea trebuie trimise in termen de 3 zile lucratoare de la momentul revendicarii premiilor;

(2) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator al premiului acordat prin tragere al sorti, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inscris in Promotie in termen de 3 zile de la data desemnarii sale ca si castigator;
 • in momentul contactarii telefonice sa declare: nume, prenume, CNP, data nasterii, adresa completa; contul bancar (IBAN) si sucursala unde doreste sa i se faca viramentul, in cazul validarii premiului.
 • sa fie titularul unui cont bancar deschis pe numele castigatorului;
 • sa expedieze, la adresa de email indicata de Organizator in momentul contactarii telefonice, o poza a produsului participant care contine codul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice impreuna un bonul fiscal/bonurile fiscale ce atesta achizitia produselor participante in perioada campaniei; aceastea trebuie trimise in termen de 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice;

(2) In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu indeplineste conditiile de inscriere prevazute in regulament sau nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul de a-l invalida.

(3) Organizatorii isi rezerva dreptul de a restrictiona pentru toata perioada ramasa de desfasurare, participarea la Promotie a persoanelor care incearca fraudarea Promotiei.

(4) Premiul constand in bani se va acorda prin transfer bancar. Premiul se considera achitat la data efectuarii transferului bancar, in contul in lei, detinut de castigator si comunicat. Termenul obligatoriu virarii sumei castigate, care indeplineste conditiile prezentului Regulament Oficial, este de 35 zile lucratoare de la data validarii castigatorului.

(5) Premiile revendicate pe baza punctelor cumulate pe perioada campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, in termen de maxim 45 de zile lucratoare de la data la incheierii procesului de validare a castigurilor.

(6) Identitatea castigatorilor va fi comunicata catre public pe website-ul www.urmeazavisurile.ro (sectiunea “Castigatori”), cel tarziu pana la data de 31 iulie 2017.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numarului de telefon incorect / incomplet.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii de primire a castigului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Premiile pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

(7) Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 12. RESPONSABILITATE

(1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(2) Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei de pe site-ul www.urmeazavisurile.ro. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

(4) Organizatorul nu isi asuma responsabilitate pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor pe online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; formularele de inscriere pe online incomplete, inexacte sau incorecte; pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie.

(5) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

(1) Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 16117/23.03.2010, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Campania este organizata de Operator prin intermediul Imputernicitului, care va opera baza de date cu caracter personal ale participantilor la Promotie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care isi vor da acordul explicit si neechivoc in acest sens.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator si/sau Imputernicit nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul si/sau Imputernicitul sunt obligati la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

Numele castigatorilor final validati (ulterior validarii rezervelor, daca este cazul) si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata, pe site-ul www.libresse.ro, in termen de 20 zile lucratoare de la extragerea finala. De asemenea, castigatorii premiilor ce depasesc valoarea de 600 RON vor avea obligatia furnizarii numarului si seriei cartii de identitate, precum si a codului numeric personal in vederea calcularii si platii de catre Organizator a impozitului aferent, datorat de catre castigatorii unor asemenea premii.

Persoanele fizice participante la Campanie, in calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, au conform Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul a obtine informatii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului in care face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege sau de catre ANSPDCP, dupa caz;
 • dreptul de acces la date (art. 13)- potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu prelucrate de Operator;
 • dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de opozitie (art.15) - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte; b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a);
 • dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui Participant, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. In vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SCA Hygiene Products S.R.L. cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in atentia Departamentului de Marketing.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 15. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul in Romania, Str. Polona, nr. 68-72, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

SECTIUNEA 17 – LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

(3) Etichetele promotionale cu codurile castigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau online) si predate Organizatorului devin proprietatea acestuia si nu vor fi returnate Castigatorilor.

(4) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.

(5) Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • ambalaje deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • lipsa promotional de pe produsele promotionale Libresse;
 • SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1860, inscrierea online pe un alt site decat www.libresse.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 • SMS-urile sau inregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe ambalajul promotional;
 • SMS-urile sau inregistrarile online trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
 • SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Cosmote;
 • SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii din formularul de inscriere;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
 • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat codurile online sau prin e-mail;
 • Situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi eticheta cu cod romotional. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe www.urmeazavisurile.ro sau a trimis SMS-ul respectiv continand codul promotional desemnat castigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
 • Neexistenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie;
 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
 • Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la eticheta promotionala sau la codul unic (ex: etichete fara insemne promotionale, fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
 • Organizatorul/Imputernicitul nu isi asuma raspunderea pentru faxurile ilizibile, pierdute de catre participant, tardive, transmise la alt numar decat cel indicat, in cazul castigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
 • Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
 • Blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 • Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator, tehnologiile recomandate fiind: Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6 9, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9, Google Chrome), sistem de operare minim Windows 2000.
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

(7) Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator/Imputernicit in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului/Imputernicitului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

(8) Mesajele de raspuns pentru inscrierile in campanie sunt exemplificatorii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica formularea mesajelor de raspuns trimise participantilor la Campanie, fara a anunta in prealabil acest lucru dar fara a afecta mecanismul de inscriere.